www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
Төрийн үйлчилгээний байгууллагын төсвийн шууд захирагчийг сонгон  шалгаруулах журам батлах тухай


    ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ    
2019 оны 05 дугаар сарын 28-ны өдөр                                           Дугаар 25                                                             Улаанбаатар хот