www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
ХЭМЖЛИЙН НЭГДМЭЛ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ТУХАЙ ХУУЛЬ ХҮЧИНГҮЙ БОЛСОНД ТООЦОХ ТУХАЙ


МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2019 оны 05 сарын 09 өдөр
Төрийн ордон,Улаанбаатар хот

ХЭМЖЛИЙН НЭГДМЭЛ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ТУХАЙ ХУУЛЬ ХҮЧИНГҮЙ

БОЛСОНД ТООЦОХ ТУХАЙ

1 дүгээр зүйл.1994 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдөр баталсан Хэмжлийн нэгдмэл байдлыг хангах тухай хуулийг хүчингүй болсонд тооцсугай.

2 дугаар зүйл.Энэ хуулийг Хэмжил зүйн тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/ хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.


МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                             Г.ЗАНДАНШАТАР