www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Гаалийн зуучлагчийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих журам


ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Гаалийн зуучлагчийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих журам/
2010 оны 07 дугаар сарын 22-ны өдөр                                                                          Дугаар 388                                                                Улаанбаатар хот