www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
Захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн санд 2019 оны 6 дугаар сарын 5-ны өдрийн 4389 дүгээрт бүртгэв.

ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ ТОГТООЛ

2019 оны 4 дүгээр сарын 29-ний өдөр                                                                                                               Дугаар 14                                                                                                                                                        Улаанбаатар хот