www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
ЗААВАР БАТЛАХ ТУХАЙ /Гаалийн хилээр нэвтрүүлэх барааны мэдүүлэг/ 2016 оны А/82 дугаар тушаалаар хүчингүй болсон.


2016 оны А/82 дугаар тушаалаар хүчингүй болсон.

ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ

2010 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдөр