www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

  КОНВЕНЦЫН НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТИЙГ

  СОЁРХОН БАТЛАХ ТУХАЙ

1 дүгээр зүйл.Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын Далайн хөдөлмөрийн тухай 2006 оны конвенцод 2014 оны 06 дугаар сарын 11-ний өдөр оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтийг Монгол Улсын Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр соёрхон баталсугай.


МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                                                                      Г.ЗАНДАНШАТАР