www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
/БУЛГАН АЙМАГ/ ЖУРАМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ /Орон нутгийн өмчийн үл хөдлөх болон хөдлөх хөрөнгийг бусдад түрээслүүлэх, түрээсийн төлбөрийн хувь хэмжээ, төлбөрөөс чөлөөлөх, хөнгөлөх нөхцөл/


БУЛГАН АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ХУРАЛДААНЫ ТОГТООЛ
2019 оны 6 дугаар сарын 27-ны өдөр                                                    Дугаар XII/02                                                 Булган