www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ХУВЬ НИЙЛҮҮЛСЭН ХӨРӨНГИЙН  ДООД ХЭМЖЭЭ, ҮЕ ШАТТАЙ НЭМЭГДҮҮЛЭХ ХУВААРИЙГ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ


САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ ТОГТООЛ
2019 оны 12 дугаар сарын 27-ны өдөр                                                  Дугаар 441                                                     Улаанбаатар хот