www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ /Энэ хуулийг 2013 оны 5 дугаар сарын 24-ний өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/