www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
ЭД ХӨРӨНГИЙН ЭРХИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЭРЭГЛЭХ  МАЯГТЫН ЗАГВАР БАТЛАХ ТУХАЙ


УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ
2018 оны 11 дүгээр сарын 1-ний өдөр                                                                                                                    Дугаар А/419                                                                                                                                                   Улаанбаатар хот