www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Орон нутгийн чанартай авто зам, замын байгууламжаар зорчиж байгаа тээврийн хэрэгслээс төлбөр авах журам/


ТӨВ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ
2018 оны 12 дугаар сарын 12-ны өдөр                                                  Дугаар А/701                                                                                   Зуунмод хот