www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
ТАЙЛАНГИЙН МАЯГТ, ХАВСРАЛТ МЭДЭЭ, НӨХӨХ  ЗААВАР БАТЛАХ ТУХАЙ


ТАТВАРЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ
2020 оны 3 дугаар сарын 25-ны өдөр                                                                           Дугаар А/51                                                                                                  Улаанбаатар хот