www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
ТАЙЛАНГИЙН МАЯГТ, ХАВСРАЛТ МЭДЭЭ,  НӨХӨХ ЗААВАР БАТЛАХ ТУХАЙ- / 2020-04-17-өдрийн А/66 дугаар тушаалаар нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан./


ТАТВАРЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ
2020 оны 3 дугаар сарын 25-ны өдөр                                                                          Дугаар А/48                                                                                            Улаанбаатар хот