www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
ТАЙЛАНГИЙН МАЯГТ, ХАВСРАЛТ МЭДЭЭ,  НӨХӨХ ЗААВАР БАТЛАХ ТУХАЙ


ТАТВАРЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ
2020 оны 3 дугаар сарын 25-ны өдөр                                                                                         Дугаар А/49                                                                                                      Улаанбаатар хот