www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
ТАЙЛАНГИЙН МАЯГТ, ХАВСРАЛТ МЭДЭЭ, НӨХӨХ ЗААВАР БАТЛАХ ТУХАЙ- /2020-04-17-өдрийн А/65 дугаар тушаалаар нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан./


ТАТВАРЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ
2020 оны 3 дугаар сарын 30-ны өдөр                                                                                        Дугаар А/56                                                                                                   Улаанбаатар хот