www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
ТАЙЛАНГИЙН МАЯГТ, ХАВСРАЛТ МЭДЭЭ, НӨХӨХ ЗААВАР БАТЛАХ ТУХАЙ


ТАТВАРЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ
2020 оны 4 дүгээр сарын 1-ний өдөр                                                                                    Дугаар А/58                                                                                                            Улаанбаатар хот