www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
Монгол Улсын Их Хурлын 2014 оны  64 дүгээр тогтоолыг батлахдаа Үндсэн хуулийн  холбогдох заалтыг зөрчсөн эсэх маргааныг хянан шийдвэрлэсэн тухай


МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДСЭН
ХУУЛИЙН ЦЭЦИЙН 
ДҮГНЭЛТ
2020 оны 5 дугаар сарын 13-ны өдөр                                                                                                                       Дугаар 04                                                                                                                                         Улаанбаатар хот