www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
ЛҮН СУМЫН МАЛЫН ТОО ТОЛГОЙН АЛБАН ТАТВАРЫН  ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ


ТӨВ АЙМГИЙН

ЛҮН СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ХУРАЛДААНЫ ТОГТООЛ

2021 оны 3 дугаар сарын 16-ны өдөр                                                                                                                                            Дугаар 01                                                                                                                                                             Лүн-Уул