www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
ЗЭВСЭГТ ХҮЧНИЙ ТУХАЙ ХУУЛИЙН 6 ДУГААР ЗҮЙЛИЙН “ЗЭВСЭГТ ХҮЧНИЙ БҮТЭЦ” ГЭСЭН ОЙЛГОЛТЫГ ТАЙЛБАРЛАХ ТУХАЙ


МОНГОЛ УЛСЫН ДЭЭД ШҮҮХИЙН

ТОГТООЛ

2003 оны 4 дүгээр                                                                                                                                                                                                                                        Улаанбаатар

сарын 21-ний өдөр                                                                                                         Дугаар 04                                                                                                                     хот

ЗЭВСЭГТ ХҮЧНИЙ ТУХАЙ ХУУЛИЙН 6 ДУГААР ЗҮЙЛИЙН

“ЗЭВСЭГТ ХҮЧНИЙ БҮТЭЦ” ГЭСЭН ОЙЛГОЛТЫГ ТАЙЛБАРЛАХ ТУХАЙ

Шүүхийн тухай Монгол Улсын хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.6.4 дэх заалтыг баримтлан Монгол Улсын Дээд шүүхээс ТОГТООХ нь:

1.“Зэвсэгт хүчний тухай Монгол Улсын хууль”-ийн Хоёрдугаар бүлгийн 6 дугаар зүйлийн “Зэвсэгт хүчний бүтэц” гэдэгт мөн зүйлийн 6.2 дахь хэсэгт заасан “тайван цагт ерөнхий зориулалтын, хилийн, дотоодын цэрэг”–ийг хамааруулан ойлгохыг тайлбарласугай.

                                       ЕРӨНХИЙ ШҮҮГЧ                                   Ч.ГАНБАТ

                                                            ШҮҮГЧ                                   М.ДАМИРАНСҮРЭН