www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ БОЛОН ДУРСГАЛТ ГАЗРЫН ХИЛИЙН ЗААГ БАТЛАХ ТУХАЙ


ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ БОЛОН ДУРСГАЛТ ГАЗРЫН ХИЛИЙН ЗААГ БАТЛАХ ТУХАЙ

1996 оны 7 дугаар сарын 16-ны өдөр
Улаанбаатар хот

Дугаар 166

Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай Монгол Улсын хуулийн 26 дугаар зүйлийн 6-д болон "Зарим газар нутгийг Улсын тусгай хамгаалалтад авах тухай" Монгол Улсын Их Хурлын 1996 оны 43 дугаар тогтоолын 3 дугаар зүйлийн 1-д заасныг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь :

Загийн ус, Алаг хайрхан, Бурхан буудай уул, Их нарт, Эргэлийн зоогийн Байгалийн нөөц газрын хилийн заагийг 1 дүгээр хавсралтын, Сүйхэнтийн дурсгалт газрын хилийн заагийг 2 дугаар хавсралтын ёсоор тус тус баталсугай.

Монгол Улсын Ерөнхий сайд П.ЖАСРАЙ

Байгаль орчны сайд З.БАТЖАРГАЛ