www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дүрэм/


МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дүрэм/

2006 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдөр
Улаанбаатар хот

Дугаар 310

Засгийн газрын тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

1. Монгол Улсын Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дүрмийг хавсралт ёсоор баталсугай. /Энэ тогтоолын хавсралтад ЗГ-ын 2015-12-25-ны өдрийн 530, ЗГ-ын 2016-8-3-ны өдрийн 11-р тогтоолоор тус тус өөрчлөлт орсон/ 

2. Энэ тогтоол гарсантай холбогдуулан “Дүрэм батлах тухай” Засгийн газрын 1993 оны 8 дугаар сарын 18-ны өдрийн 137 дугаар тогтоолыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

Монгол Улсын Ерөнхий сайд   Монгол  Улсын  сайд, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын  дарга
М.ЭНХБОЛД   С.БАТБОЛД