www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ (Засгийн газрын 2019 оны 33 дугаар тогтоолоор хүчингүй болсонд тооцсон)


МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ (Засгийн газрын 2019 оны 33 дугаар тогтоолоор хүчингүй болсонд тооцсон)

2010 оны 11 дүгээр сарын 10-ны өдөр
Улаанбаатар хот

Дугаар 288

Төрийн албаны тухай хуулийн 10.4-т заасныг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

1. “Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм”-ийг хавсралт ёсоор баталсугай.

2. Энэ тогтоол гарсантай холбогдуулан “Дүрэм батлах тухай” Засгийн газрын 1999 оны 4 дүгээр сарын 14-ний өдрийн 58 дугаар тогтоолыг хүчингүй болсонд тооцсугай. 

                    Монгол Улсын Ерөнхий сайд                                  С.БАТБОЛД 

                    Монгол Улсын сайд, 

                    Засгийн газрын Хэрэг 

                    эрхлэх газрын дарга                                                  Ч.ХҮРЭЛБААТАР