www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Төрийн өөрийн өмчийн эд хөрөнгийг түрээслүүлэх журам/


ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Төрийн өөрийн өмчийн эд хөрөнгийг түрээслүүлэх журам/

 2001 оны 6 дугаар сарын 20-ны өдөр
Улаанбаатар хот

Дугаар 134

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасныг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь :

“Төрийн өөрийн өмчийн эд хөрөнгийг түрээслүүлэх журам”-ыг хавсралт ёсоор баталсугай. /Энэ тогтоолын хавсралтад ЗГ-ын 2016 оны 166, 79-р тогтоолоор өөрчлөлт орсон/ 

Монгол Улсын Ерөнхий сайд Н.ЭНХБАЯР

Санхүү, эдийн засгийн сайд Ч.УЛААН