www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
ЖУРАМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ (Монгол Улсын Засгийн газрын хуралдааны журам)


МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

ЖУРАМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ

 2009 оны 1 дүгээр сарын 7-ны өдөр
Улаанбаатар хот

Дугаар 3

Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсгийг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

1. “Монгол Улсын Засгийн газрын хуралдааны журам”-ыг хавсралтын ёсоор шинэчлэн баталсугай. /Энэ тогтоолын хавсралтад ЗГ-ын 2012-9-1-ний өдрийн 17-р тогтоолоор өөрчлөлт, ЗГ-ын 2016-12-28-ны өдрийн 207-р тогтоолоор нэмэлт, өөрчлөлт тус тус орсон/ 

2. Энэ тогтоол гарсантай холбогдуулан “Журам батлах тухай” Монгол Улсын Засгийн газрын 2000 оны 11 дүгээр сарын 17-ны өдрийн 178 дугаар тогтоолыг хүчингүй болсонд тооцсугай. 

        Монгол Улсын Ерөнхий сайд                                                                                         С.БАЯР 

        Монгол Улсын сайд, 

       Засгийн газрын Хэрэг 

        эрхлэх газрын дарга                                                                                                      Б.ДОЛГОР