www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
ЖАГСААЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ (Нээлттэй дуудлагын худалдаагаар худалдах үл хөдлөх хөрөнгийн жагсаалт)


МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

ЖАГСААЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ (Нээлттэй дуудлагын худалдаагаар худалдах үл хөдлөх хөрөнгийн жагсаалт)

2010 оны 5 дугаар сарын 26-ны өдөр
Улаанбаатар хот

Дугаар 127

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 3 дахь заалтыг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

1. “Нээлттэй дуудлагын худалдаагаар худалдах үл хөдлөх хөрөнгийн жагсаалт”-ыг 1 дүгээр хавсралт, “Балансаас балансад шилжүүлэх үл хөдлөх хөрөнгийн жагсаалт”-ыг 2 дугаар хавсралт ёсоор тус тус баталсугай.

2. Үл хөдлөх хөрөнгийг худалдах, балансаас балансад шилжүүлэх ажлыг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу зохион байгуулахыг Төрийн өмчийн хороо /Д.Сугар/-нд даалгасугай. 

                       Монгол Улсын Ерөнхий сайд                                          С.БАТБОЛД 

                      Монгол Улсын сайд, 

                      Засгийн газрын Хэрэг 

                       эрхлэх газрын дарга                                                        Ч.ХҮРЭЛБААТАР