www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
ЗАСГИЙН ГАЗРЫН БҮТЦИЙН ТУХАЙ


МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2000 оны 8 дугаар сарын 3-ны өдөр
Улаанбаатар хот

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН БҮТЦИЙН ТУХАЙ

1 дүгээр зүйл. Монгол Улсын Засгийн газрын бүтцэд дор дурдсан яам ажиллана:

Ерөнхий чиг үүргийн:

                        1/ Гадаад хэргийн яам;

                        2/ Санхүү, эдийн засгийн яам;

                        3/ Хууль зүй, дотоод хэргийн яам.

Чиглэлийн:

                        4/ Байгаль орчны яам;

                        5/ Батлан хамгаалах яам;

                        6/ Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны яам;

                        7/ Дэд бүтцийн яам;

                        8/ Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн яам;

                        9/ Үйлдвэр, худалдааны яам;

                        10/ Хүнс, хөдөө аж ахуйн яам;

                        11/ Эрүүл мэндийн яам.

2 дугаар зүйл. Энэ хуулийг 2000 оны 8 дугаар сарын 3-ны өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.


МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                             Л.ЭНЭБИШ