www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
ЗАРИМ АЛБАН ТУШААЛЫН ЗЭРЭГЛЭЛ ТОГТООХ ТУХАЙ


ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

ЗАРИМ АЛБАН ТУШААЛЫН ЗЭРЭГЛЭЛ ТОГТООХ ТУХАЙ

2002 оны 11 дүгээр сарын 20-ны өдөр
Улаанбаатар хот 

Дугаар 235

Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

Улсын Их Хуралд ажлаа тайлагнадаг байгууллагын удирдах албан тушаалын ангилал, зэрэглэлтэй холбоотой асуудлыг хууль тогтоомжоор зохицуулах хүртэл Төрийн албаны зөвлөлийн ажлын албаны даргын албан тушаалын зэрэглэлийг АА-2, ахлах референтийн зэрэглэлийг АА-5 байхаар тус тус түр тогтоосугай.

Монгол Улсын Ерөнхий сайд Н.ЭНХБАЯР

Засгийн газрын гишүүн,

Засгийн газрын Хэрэг

эрхлэх газрын дарга Ө.ЭНХТҮВШИН