www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
МАЛ ТООЛЛОГО ЯВУУЛАХ ТОВЫГ ТОГТООХ ТУХАЙ


ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

МАЛ ТООЛЛОГО ЯВУУЛАХ ТОВЫГ ТОГТООХ ТУХАЙ

1999 оны 09 дүгээр сарын 08-ний өдөр
Улаанбаатар хот

Дугаар 140

Статистикийн тухай Монгол Улсын хуулийн 7 дугаар зүйлийн 2 дахь заалтыг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь: Улсын мал тооллогыг жил бүрийн 12 дугаар сарын 15-22-ны өдөр багтаан явуулж, өмчийн бүх хэлбэрийн мал, тэжээвэр амьтдыг тооллогод бүрэн хамруулан, улсын хэмжээгээр нэг зэрэг тоолж байхаар тогтоосугай.  

Монгол Улсын Ерөнхий сайд Р.АМАРЖАРГАЛ

Сангийн сайд Я.ОЧИРСҮХ