www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
РАЖИВ ГАНДИЙН НЭРЭМЖИТ БОЛГОХ ТУХАЙ


ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ (ЗАХИРАМЖ)

РАЖИВ ГАНДИЙН НЭРЭМЖИТ БОЛГОХ ТУХАЙ

1995 оны 11 дүгээр сарын 3-ны өдөр
Улаанбаатар хот

Дугаар 197

Гадаад харилцааны яам, Соёлын яамны саналыг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

Улаанбаатар хотын Үйлдвэрлэл-үйлчилгээний техникийн дунд сургуулийг Ражив Гандийн нэрэмжит болгосугай.

Монгол Улсын Ерөнхий сайд П.ЖАСРАЙ

Соёлын сайд Н.ЭНХБАЯР