www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
ТОГТООЛЫН ХАВСРАЛТАД НЭМЭЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ /ЗГ-ын 2015 оны 27-р тогтоолоор хүчингүй болсонд тооцсоон/


ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

ТОГТООЛЫН ХАВСРАЛТАД НЭМЭЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

/ЗГ-ын 2015-1-26-ны өдрийн 27-р тогтоолоор хүчингүй болсонд тооцсон/ 2006 оны 9 дүгээр сарын 6-ны өдөр
Улаанбаатар хот

Дугаар 210

Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

“Шинжлэх ухааны талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” Засгийн газрын 1997 оны 1 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 31 дүгээр тогтоолоор баталсан “Монгол Улсын шинжлэх ухааны байгууллагуудын бүтцийн өөрчлөлт хийх чиглэл”-ийн “А.Улсын эрдэм шинжилгээний хүрээлэн, төвүүд” гэсэн хэсгийн 17 дугаар заалтад “-Өндөр уулын бүсийн хөдөө аж ахуйн эрдэм шинжилгээ-үйлдвэрлэлийн станц” гэсний дараа “-Төв аймгийн Батсүмбэр суман дахь Зөгийн аж ахуйн эрдэм шинжилгээ-үйлдвэрлэлийн станц” гэж нэмсүгэй.

Монгол Улсын Ерөнхий сайд М.ЭНХБОЛД

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайд Ө.ЭНХТҮВШИН