www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
ТЕХНОЛОГИЙН ИНКУБАТОР, БАЙГАЛИЙН ШИНЖЛЭЛИЙН НЭГДСЭН ЛАБОРАТОРИ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ /ЗГ-ын 2015 оны 27-р тогтоолоор хүчингүй болсонд тооцсон/


МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

ТЕХНОЛОГИЙН ИНКУБАТОР, БАЙГАЛИЙН ШИНЖЛЭЛИЙН НЭГДСЭН ЛАБОРАТОРИ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ /ЗГ-ын 2015-1-26-ны өдрийн 27-р тогтоолоор хүчингүй болсонд тооцсон/

2007 оны 6 дугаар сарын 13-ны өдөр
Улаанбаатар хот

Дугаар 139

Шинжлэх ухаан, технологийн тухай хуулийн 12.1.1-ийг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

Шинжлэх ухааны академийн харьяанд Технологийн инкубатор, Байгалийн шинжлэлийн нэгдсэн лабораторийг тус тус байгуулан ажиллуулсугай.

Монгол Улсын Ерөнхий сайд М.ЭНХБОЛД    Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайд Ө.ЭНХТҮВШИН