www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
УЛСЫН АЛБАН ТАТВАРЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР БАЙГУУЛЖ, ДАРГЫГ ТОМИЛОХ ТУХАЙ


ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ (ЗАХИРАМЖ)

УЛСЫН АЛБАН ТАТВАРЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР БАЙГУУЛЖ, ДАРГЫГ ТОМИЛОХ ТУХАЙ

1992 оны 9 дүгээр сарын 4-ний өдөр
Улаанбаатар хот

Дугаар 17

Монгол Улсын албан татварын хуулийг хэрэгжүүлэх ажлыгэрчимжүүлж, татварын улсын албыг бэхжүүлэх,түүний бие даасан байдал, эрх хэмжээг өргөжүүлэх зорилгоор Монголулсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

1.Сангийн яамны татварын газрыг Улсын албан татварын ерөнхий газар болгон өөрчилж байгуулсугай.

2.Лханаасүрэнгийн Пүрэвдоржийг Улсын татварын ерөнхий газрын даргаар томилсугай.

Монгол Улсын Ерөнхий сайд П.ЖАСРАЙ

Сангийн сайд Д.ДАВААСАМБУУ