www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
МОНГОЛ  УЛСЫН  ХУУЛЬ
2011 оны 1 дүгээр сарын 27-ны өдөр                                                                                                                                                                                                   Улаанбаатар хот

1 дүгээр зүйл.

Монгол Улсын Засгийн газар, Азийн хөгжлийн банк хооронд 2011 оны 1 дүгээр сарын 03-ны өдөр байгуулсан “Бүс нутгийн ложистикийн төвийг хөгжүүлэх төсөл”-ийн Санхүүжилтийн хэлэлцээрийг Монгол Улсын Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр соёрхон баталсугай.

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДЭД ДАРГА                                                                                                               Н.ЭНХБОЛД