www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
АХМАД НАСТНЫ НИЙГМИЙН  ХАМГААЛЛЫН ТУХАЙ  /Шинэчилсэн найруулга/ /Энэ хуулийг 2017 оны 01 дүгээр сарын 26-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/