www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
2007 ОНД ГЭРЭЭ ШУУД БАЙГУУЛАН ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ


МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

2007 ОНД ГЭРЭЭ ШУУД БАЙГУУЛАН ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ

2007 оны 3 дугаар сарын 7-ны өдөр
Улаанбаатар хот

Дугаар 50

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 34.1.6, 34.4-т заасныг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

1. Улсын төсвийн болон Монгол Улсыг хөгжүүлэх сангийн хөрөнгөөр 2007 онд гэрээ шууд байгуулан гүйцэтгэгчийг нь сонгох эрчим хүчний төсөл, арга хэмжээний жагсаалтыг хавсралт ёсоор баталсугай.

2. Хавсралтаар батлагдсан төсөл, арга хэмжээг Монгол Улсын 2007 оны төсвийн тухай хуульд тусгагдсан төсөвт өртөгт багтаан Сангийн сайдтай зөвшилцөн гэрээ шууд байгуулан гүйцэтгүүлэхийг түлш, эрчим хүчний төсвийн ерөнхийлөн захирагчид зөвшөөрсүгэй.

3. Гэрээ шууд байгуулахдаа санхүү болон техникийн чадавхи сайтай, дадлага туршлагатай, найдвартай гүйцэтгэгчийг сонгож, хэрэгжилтийн явцад хяналт тавьж, мэргэжил арга зүйн заавар, аргачиллаар хангаж ажиллахыг Сангийн сайд Н.Баяртсайхан, Түлш, эрчим хүчний сайд Б.Эрдэнэбат нарт даалгасугай.

Монгол Улсын Ерөнхий сайд   Сангийн сайд   Түлш, эрчим хүчний сайд
М.ЭНХБОЛД   Н.БАЯРТСАЙХАН   Б.ЭРДЭНЭБАТ