www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
10000 ТӨГРӨГИЙН ДЭВСГЭРТИЙГ ХУУЛЬ ЁСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ХЭРЭГСЭЛД ТООЦОЖ, ГҮЙЛГЭЭНД ГАРГАХЫГ ЗӨВШӨӨРӨХ ТУХАЙ


УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

10000 ТӨГРӨГИЙН ДЭВСГЭРТИЙГ ХУУЛЬ ЁСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ХЭРЭГСЭЛД ТООЦОЖ, ГҮЙЛГЭЭНД ГАРГАХЫГ ЗӨВШӨӨРӨХ ТУХАЙ

1996 оны 1 дугаар сарын 2-ны өдөр
Улаанбаатар хот

Дугаар 1

Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:

1."Мөнгөн тэмдэгтийн загвар, тодорхойлолт батлах, эрх олгох тухай" Монгол Улсын Их Хурлын 1994 оны 6 дугаар сарын 9-ний өдрийн 46 дугаар тогтоолын дагуу хэвлэгдсэн "10000 төгрөг"-ний дэвсгэртийг Монгол Улсын хууль ёсны төлбөрийн хэрэгсэлд тооцсугай.

2.Гүйлгээнд байх бэлэн мөнгөний дэвсгэртийн бүтцийг харгалзан Монгол Улсын Банкны хуулийн 12 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасныг үндэслэн "10000 төгрөг"-ийн дэвсгэртийг гүйлгээнд гаргахыг Монголбанк /Моломжамц/-д зөвшөөрсүгэй.

ДАРГА Н.БАГАБАНДИ