www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
1995 онд гүйлгээний сангаас аж ахуйн нэгжүүдэд худалдах алт, мөнгөний хэмжээг батлах тухай


УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

1995 онд гүйлгээний сангаас аж ахуйн нэгжүүдэд худалдах алт, мөнгөний хэмжээг батлах тухай

1995 оны 6 дугаар сарын 30-ны өдөр 
Улаанбаатар хот

 Дугаар 53

Эрдэнэсийн сангийн тухай хуулийн 5 дугаар зүйлд заасныг үндэслэн Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:

Эрдэнэсийн гүйлгээний сангаас 1995 онд аж ахуйн нэгжийн үйлдвэрлэлийн хэрэгцээнд худалдах алтыг 140 /нэг зуун дөчин/, мөнгийг 750 /долоон зуун тавин/ килограммаар тогтоосугай.

ДАРГА Н.БАГАБАНДИ