www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
ГАДААД ХУДАЛДААНЫ АРБИТРЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ БАТЛАГДСАНТАЙ ХОЛБОГДУУЛАН АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ


УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

ГАДААД ХУДАЛДААНЫ АРБИТРЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ БАТЛАГДСАНТАЙ ХОЛБОГДУУЛАН АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ

1995 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдөр
Улаанбаатар хот

Дугаар 75

Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:

Гадаад худалдааны арбитрын тухай хууль батлагдсантай холбогдуулан дараахь арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэхийг Засгийн газарт даалгасугай:

1/Гадаад худалдааны арбитрын тухай хуульд Засгийн газрын болон яам, тусгай газрын холбогдох шийдвэрийг нийцүүлэх;

2/Гадаад худалдааны арбитрын тухай хууль батлагдсантай холбогдуулан олон улсын гэрээ, конвенцид нэгдэн орох асуудлыг судлан шийдвэрлүүлэх.

ДАРГА Н.БАГАБАНДИ