www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
Газрын тосны бүтээгдэхүүнийг худалдан борлуулах тухай


УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

Газрын тосны бүтээгдэхүүнийг худалдан борлуулах тухай

2010 оны 07 сарын 01 өдөр 

Дугаар 37

Монгол Улсын Их Хурлын тухай хуулийн 43 дугаар зүйлийн 43.1 дэх хэсгийг үндэслэн Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:

1.Монгол Улсыг хөгжүүлэх сангийн хөрөнгөөр нөөцөлсөн газрын тосны бүтээгдэхүүнийг худалдан борлуулж, орлогыг улсын төсөвт төвлөрүүлэхийг Монгол Улсын Засгийн газар /С.Батболд/-т зөвшөөрсүгэй.

2.Энэ тогтоолын биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахыг Улсын Их Хурлын Эдийн засгийн байнгын хороо /Ц.Баярсайхан/-нд даалгасугай.

3.Энэ тогтоолыг 2010 оны 7 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдсүгэй.


МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                             Д.ДЭМБЭРЭЛ