www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Монгол Улсын Консулын дүрэм/


УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Монгол Улсын Консулын дүрэм/

2002 оны 10 дугаар сарын 31-ны өдөр
Улаанбаатар хот

Дугаар 71

Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:

Монгол Улсын Консулын дүрмийг хавсралт ёсоор баталсугай.


МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДЭД ДАРГА                                                             Ж.БЯМБАДОРЖ