www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
ДЭД ХОРООНЫ БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙГ ТОГТООХ ТУХАЙ


УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

ДЭД ХОРООНЫ БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙГ ТОГТООХ ТУХАЙ

1993 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдөр
Улаанбаатар хот

Дугаар 82

Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:

1.Хүний эрхийн дэд хороог дор дурдсан бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулсугай:

1/Ж.Бямбадорж 5/С.Зориг

2/Х.Володя 6/С.Төмөр

3/Г.Ганболд 7/Ц.Элбэгдорж

4/Р.Гончигдорж

2.Хээл хахууль авах, албан тушаалаа урвуулан ашиглах явдалтай тэмцэх дэд хороог дор дурдсан бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулсугай:

1/Ж.Болдбаатар 4/Г.Зуунай

2/А.Ганбаатар 5/М.Зэнээ

3/С.Зориг 6/Ж.Норовсамбуу

3.Улсын Их Хурлын 1993 оны 66 дугаар тогтоолын 1 дэх заалт, 67 дугаар тогтоолын 1 дэх заалтад дэд хороодын бүрэлдэхүүнийг тус тус хүчингүй болсонд тооцсугай.

4.Энэ тогтоолыг 1993 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдрөөс эхлэн дагаж мөрдсүгэй.

ДАРГА Н.БАГАБАНДИ