www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
ЛАТИН ҮСГИЙН ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ


УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

ЛАТИН ҮСГИЙН ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ

2003 оны 06 дугаар сарын 19-ний өдөр
Улаанбаатар хот

Дугаар 31

1. “Латин үсгийн үндэсний хөтөлбөр”-ийг хавсралтаар баталсугай.

2. “Латин үсгийн үндэсний хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулж, үр дүнг жил бүр тооцож ажиллахыг Монгол Улсын Засгийн газар /Н.Энхбаяр/-т даалгасугай.


МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                             С.ТӨМӨР-ОЧИР