www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
МОНГОЛ УЛСЫН 2000 ОНЫ ТӨВЛӨРСӨН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙГ БАТЛАХ ТУХАЙ


УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ МОНГОЛ УЛСЫН 2000 ОНЫ ТӨВЛӨРСӨН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙГ БАТЛАХ ТУХАЙ
2001 оны 10 дугаар сарын 11-ний өдөр
Улаанбаатар хот

Дугаар 70

Монгол Улсын Төсвийн тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 10 дахь хэсгийг үндэслэн Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:

Монгол Улсын 2000 оны төвлөрсөн төсвийн гүйцэтгэлийн орлогыг 301.007.110.7 мянган төгрөгөөр, зарлагыг 372.532.668.2 мянган төгрөгөөр баталсугай.


МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДЭД ДАРГА                                                             Ж.БЯМБАДОРЖ