www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ БАТЛАХ ТУХАЙ


МОНГОЛ УЛСЫН ДЭЭД ШҮҮХИЙН

ТОГТООЛ

1997 оны 7 дугаар                                                                                                                                                                                                                                              Улаанбаатар

сарын 3-ны өдөр                                                                                                              Дугаар 282                                                                                                                      хот

ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ БАТЛАХ ТУХАЙ

Монгол Улсын Дээд шүүхээс ТОГТООХ нь:

1.Шүүхийн иргэний шүүн таслах ажлыг сайжруулах зохион байгуулалтын арга хэмжээний үндсэн чиглэлийг баталсугай.

2.Энэхүү Үндсэн чиглэлийг үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгож ажиллахыг бүх шатны Ерөнхий шүүгч, шүүгч, туслах шүүгч нарт үүрэг болгосугай.

                                                                       ЕРӨНХИЙ ШҮҮГЧ                                      Д.ДЭМБЭРЭЛЦЭРЭН

                                                                       ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН

                                                                       ТАНХИМЫН ТЭРГҮҮН ШҮҮГЧ               Р.ЖАМЬЯНЧОЙЖИЛ