www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
МОНГОЛ УЛСЫН 2002 ОНЫ ТӨВЛӨРСӨН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙГ БАТЛАХ ТУХАЙ


УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

МОНГОЛ УЛСЫН 2002 ОНЫ ТӨВЛӨРСӨН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙГ БАТЛАХ ТУХАЙ

2003 оны 06 дугаар сарын 6-ны өдөр
Улаанбаатар хот

Дугаар 22

Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:

Монгол Улсын 2002 оны төвлөрсөн төсвийн гүйцэтгэлийн орлогыг 387.685.653,3 мянган төгрөгөөр, зарлагыг 450.680.977,8 мянган төгрөгөөр тус тус баталсугай. 


МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                             С.ТӨМӨР-ОЧИР