www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
ОРОН НУТГИЙН ХАРЬЯАЛАЛТАЙ ЗАРИМ ХОТ, ХОРООДЫГ ТУХАЙН СУМАНД НЬ НЭГТГЭН ХАРЬЯАЛУУЛАХ ТУХАЙ


УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

ОРОН НУТГИЙН ХАРЬЯАЛАЛТАЙ ЗАРИМ ХОТ, ХОРООДЫГ ТУХАЙН СУМАНД НЬ НЭГТГЭН ХАРЬЯАЛУУЛАХ ТУХАЙ

1992 оны 8 дугаар сарын 21-ний өдөр
Улаанбаатар хот

Дугаар 24

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 57 дугаар зүйл, Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Хавсралт хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1./Энэ хэсгийг Үндсэн хуулийн цэцийн 1993 оны 01 дүгээр тогтоолоор хүчингүй болгосон/

1/-20/Энэ заалтуудыг Үндсэн хуулийн цэцийн 1993 оны 01 дүгээр тогтоолоор хүчингүй болгосон/

2./Энэ хэсгийг Үндсэн хуулийн цэцийн 1993 оны 01 дүгээр тогтоолоор хүчингүй болгосон/

3./Энэ хэсгийг Үндсэн хуулийн цэцийн 1993 оны 01 дүгээр тогтоолоор хүчингүй болгосон/

4./Энэ хэсгийг Үндсэн хуулийн цэцийн 1993 оны 01 дүгээр тогтоолоор хүчингүй болгосон/

1/-2/Энэ заалтуудыг Үндсэн хуулийн цэцийн 1993 оны 01 дүгээр тогтоолоор хүчингүй болгосон/

3/Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж дэх хот, тосгоны эрх зүйн үндсийг тогтоох тухай хуулийн төслийг энэ оны 10 дугаар сард багтаан Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлсүгэй.

ДАРГА Н.БАГАБАНДИ