www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
САНАЛ ХУРААХ КОМИСС БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ


УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

САНАЛ ХУРААХ КОМИСС БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ

1992 оны 7 дугаар сарын 21-ний өдөр
Улаанбаатар хот

Дугаар 06

Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:

Улсын Их Хурлын дэд даргын сонгуулийн санал хураах ажлыг зохион байгуулж, дүнг илтгэх үүрэг бүхий санал хураах комиссыг дор дурдсан бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулсугай:

1.Т.Султан -комиссын дарга
2.С.Төмөр -комиссын нарийн бичгийн дарга
3.Т.Ганди -гишүүн
4.Д.Гомбо -гишүүн
5.Д.Лүндээжанцан -гишүүн

ДАРГА Н.БАГАБАНДИ