www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
СОНГУУЛИЙН ЕРӨНХИЙ ХОРООНЫ ГИШҮҮНИЙ ТАНГАРАГ ӨРГӨХ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ


УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

СОНГУУЛИЙН ЕРӨНХИЙ ХОРООНЫ ГИШҮҮНИЙ ТАНГАРАГ ӨРГӨХ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

2006 оны 05 сарын 05 өдөр

Дугаар 40

Сонгуулийн төв байгууллагын тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.2-ыг үндэслэн Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:

1.Сонгуулийн ерөнхий хорооны гишүүний тангараг өргөх журмыг хавсралтаар баталсугай.

2.Энэ тогтоолыг 2006 оны 5 дугаар сарын 10-ны өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.


МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                             Ц.НЯМДОРЖ