www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН ДЭРГЭДЭХ ОЛОН НИЙТИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН АЖИЛЛАХ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ


МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ЗАРЛИГ
2009 оны 9 дүгээр сарын 29-ний өдөр                                                                  Дугаар120                                                                                              Улаанбаатар хот