www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
АЖЛЫН ХЭСЭГ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ


БНМАУ-ЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ЗАРЛИГ
1992 оны 12 дугаар сарын 5-ны өдөр                                                                  Дугаар 159                                                                                                Улаанбаатар хот
АЖЛЫН ХЭСЭГ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ
Монгол Улсын Засгийн газарт чиглэл болгох нь:

1.Монгол Улсын Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6, 7 дугаар зүйлийн 5 дахь заалтыг үндэслэн Монгол Улсын хил орчмын нутаг дэвсгэрийн байдлыг мэдээлэл, геодези, зураг зүйн талаар баримтжуулах төслийг үндсэнд нь зөвшөөрч түүнийг хэрэгжүүлэх ажлын хэсгийг байгуулж ажилласугай;

2.Төслийг хэрэгжүүлэх ажлын хэсгийн ахлагчаар Монгол Улсын Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн шинжээч Л.Гэндэнбаатарыг томилж төслийг 1994 онд багтаан гүйцэтгэсүгэй;

3.Ажлын хэсэгт төслийг хэрэгжүүлэх нөхцөл, бололцоогоор хангах арга хэмжээ авч байхыг Улсын аюулгүй байдлыг хангах ерөнхий газар /н.Баатар/-т даалгасугай.

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧ                                                                                 П.ОЧИРБАТ